Ủy ban nhân dân Phường 1
  • Điện thoại cơ quan: (0276)3822415

Chủ tịch UBND Trần Hữu Ngọc Trần Hữu Ngọc
Trình độ chuyên môn Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email ngocthuu@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng 40 đường số 22 Trần Văn Trà ấp Kinh Tế xã Bình Minh TP Tây Ninh

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hoàng Phương Nguyễn Hoàng Phương
Trình độ chuyên môn Đại học Luật, Học viện Hành chính
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email hoangphuong@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng số 11 đường số 8 Bời Lời, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Phó Chủ tịch UBND Đào Huy Đạt Đào Huy Đạt
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email daohuydat198119811@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng số 1A hẻm 12 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Trưởng Công an Lê Minh Duy Lê Minh Duy
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật
Điện thoại cơ quan (02763).827.391
Địa chỉ email leduycatn@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phạm Minh Khoa Phạm Minh Khoa
Trình độ chuyên môn Cử luật Luật
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email khoapham0777@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng 26 Lộ Chính môn, khu phố 2, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công chức Văn phòng-Thống kê Đào Thị Chuyên Đào Thị Chuyên
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email chuyendt@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng NKS hẻm 27 đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công chức Văn phòng-Thống kê Đỗ Nguyễn Hồng Minh Đỗ Nguyễn Hồng Minh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị văn phòng
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email hongminhdonguyen@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng 17 Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công chức Văn hóa xã hội Lê Cộng Tuyến Lê Cộng Tuyến
Trình độ chuyên môn Cử nhân CNTT
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email vhxhphuong1tptn@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Nguyễn Văn Tốt, Khu phố 2, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công chức Văn Hóa xã hội phụ trách lĩnh vực Thương binh xã hội Đặng Thị Phương Thảo Đặng Thị Phương Thảo
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính ngân hàng
Điện thoại cơ quan (0276)3829609
Địa chỉ email dangthiphuongthaop1@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Số nhà 11c18 Khu phố 2, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công chức Tư pháp-Hộ tịch Trương Thị Thanh Tâm Trương Thị Thanh Tâm
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email truongthithanhtam160677@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng 81A hẻm 1, CMT8, Khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công chức Tài chính kế toán Đào Thị Hồng Gấm Đào Thị Hồng Gấm
Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email gamdao2609@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng 289 Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công chức Tài chính kế toán Đinh Thị Kim Phụng Đinh Thị Kim Phụng
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính ngân hàng
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email kimphung1408@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng 7A Phạm Thái Bường, Khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Công chức Địa chính-xây dựng-đô thị&môi trường Hồ Minh Nhựt Hồ Minh Nhựt
Trình độ chuyên môn Trung cấp quản lý đất đai
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email anhnhut2020@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Số 17, hẻm 25 đường Trường Chinh, Khu phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công chức Địa chính-xây dựng-đô thị&môi trường Trần Minh Vương Trần Minh Vương
Trình độ chuyên môn Kỹ sư quản lý môi trường
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email minhvuong0804@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng số 66 đường 25 Bời Lời, Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch – Giao thông – Thủy lợi – Nông lâm Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Minh Hiếu
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Điện thoại cơ quan (0276)3822415
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng hẻm 11, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây NInh

Ủy ban nhân dân Phường 1
Điện thoại:(0276)3822415
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
BỘ PHẬN MỘT CỬA
Điện thoại:(0276)3822415
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng Phương
Điện thoại:0913.843.409
(0276)3822415
Email: hoangphuong@tayninh.gov.vn
Trưởng bộ phận
Đại học Luật, Học viện Hành chính
Nguyễn Hoàng Phương
2 Đỗ Nguyễn Hồng Minh
Điện thoại:0909.283.434
(0276)3822415
Email: hongminhdonguyen@gmail.com
Công chức Văn phòng-Thống kê
Cử nhân Quản trị văn phòng
Đỗ Nguyễn Hồng Minh
3 Trương Thị Thanh Tâm
Điện thoại:0792.126.072
(0276)3822415
Email: truongthithanhtam160677@gmail.com
Công chức Tư pháp-Hộ tịch
Cử nhân Luật
Trương Thị Thanh Tâm
4 Hồ Minh Nhựt
Điện thoại:0969.079.519
(0276)3822415
Email: anhnhut2020@gmail.com
Công chức Địa chính-xây dựng-đô thị&môi trường
Trung cấp quản lý đất đai
Hồ Minh Nhựt
5 Trần Minh Vương
Điện thoại:0914414717
(0276)3822415
Email: minhvuong0804@gmail.com
Công chức Địa chính-xây dựng-đô thị&môi trường
Kỹ sư quản lý môi trường
Trần Minh Vương
VĂN PHÒNG UBND
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đào Thị Chuyên
Điện thoại:0977.063.494
(0276)3822415
Email: chuyendt@tayninh.gov.vn
Công chức Văn phòng-Thống kê
Cử nhân Kế toán
Đào Thị Chuyên
2 Đỗ Nguyễn Hồng Minh
Điện thoại:0909.283.434
(0276)3822415
Email: hongminhdonguyen@gmail.com
Công chức Văn phòng-Thống kê
Cử nhân Quản trị văn phòng
Đỗ Nguyễn Hồng Minh
BCH QUÂN SỰ
Điện thoại:(0276)3822415
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Minh Khoa
Điện thoại:0989.080.280
(0276)3822415
Email: khoapham0777@gmail.com
Chỉ huy trưởng
Cử luật Luật
Phạm Minh Khoa
2 Hứa Hùng Phong
Điện thoại:0333071040
(0276)3822415
Email: phonghua0110@gmail.com
Phó chỉ huy trưởng
Cao đẳng quân sự
Hứa Hùng Phong
3 Trần Việt Nam
Điện thoại:0354.477.424
(0276)3822415
Phó chỉ huy trưởng
Cao đẳng quân sự
Trần Việt Nam
CÔNG AN
Điện thoại:(02763)827391
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Minh Duy
Điện thoại:0913.666.281
(02763).827.391
Email: leduycatn@gmail.com
Trưởng Công an
Thạc sĩ Luật
Lê Minh Duy
2 Phạm Thị Thùy Nga
Điện thoại:0945154265
(02763).827.391
Phó trưởng Công an
Cử nhân Luật
Phạm Thị Thùy Nga
3 Trần Thái Trọng
Điện thoại:0973.484.852
(02763).827.391
Email: thaitrong1991.tt@gmail.com
Phó trưởng Công an
Đại học Cảnh sát chuyên ngành Điều tra hình sự
Trần Thái Trọng
4 Đinh Minh Tâm
Phó trưởng Công an Đinh Minh Tâm
TƯ PHÁP
Điện thoại:(0276)3822415
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Thị Thanh Tâm
Điện thoại:0792.126.072
(0276)3822415
Email: truongthithanhtam160677@gmail.com
Công chức Tư pháp-Hộ tịch
Cử nhân Luật
Trương Thị Thanh Tâm
ĐỊA CHÍNH
Điện thoại:(0276)3822415
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Minh Nhựt
Điện thoại:0969.079.519
(0276)3822415
Email: anhnhut2020@gmail.com
Công chức Địa chính-xây dựng-đô thị&môi trường
Trung cấp quản lý đất đai
Hồ Minh Nhựt
2 Trần Minh Vương
Điện thoại:0914.414.717
(0276)3822415
Email: minhvuong0804@gmail.com
Công chức Địa chính-xây dựng-đô thị-môi trường
Kỹ sư quản lý môi trường
Trần Minh Vương
VHXH
Điện thoại:(0276)3822415
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Cộng Tuyến
Điện thoại:0902.644.333
(0276)3822415
Email: tuyenlc@tayninh.gov.vn
Công chức Văn hóa xã hội
Cử nhân CNTT
Lê Cộng Tuyến
2 Đặng Thị Phương Thảo
Điện thoại:0908752337
(0276)3822415
Email: dangthiphuongthaop1@gmail.com
Công chức Văn Hóa xã hội phụ trách lĩnh vực Thương binh xã hội
Cử nhân Tài chính ngân hàng
Đặng Thị Phương Thảo
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Điện thoại:(0276)3822415
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đào Thị Hồng Gấm
Điện thoại:0356.862.258
(0276)3822415
Email: gamdao2609@gmail.com
Công chức Tài chính kế toán
Cử nhân kế toán
Đào Thị Hồng Gấm
2 Đinh Thị Kim Phụng
Điện thoại:0396534039
(0276)3822415
Email: kimphung1408@gmail.com
Công chức Tài chính kế toán
Cử nhân Tài chính ngân hàng
Đinh Thị Kim Phụng
TT-VHTT-HTCĐ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng Phương
Điện thoại:0913.843.409
(0276)3822415
Email: hoangphuong@tayninh.gov.vn
Giám đốc
Đại học Luật, Học viện Hành chính
Nguyễn Hoàng Phương
2 Huỳnh Văn Quí
Điện thoại:0353.010.374
(0276)3822415
Email: quihuynh797@gmail.com
Phó giám đốc
Cử nhân quản trị văn phòng
Huỳnh Văn Quí
ĐÀI TRUYỀN THANH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Văn Quí
Điện thoại:0353.010.374
(0276)3822415
Email: quihuynh797@gmail.com
Phụ trách Đài truyền thanh
Cử nhân quản trị văn phòng
Huỳnh Văn Quí
TRẠM Y TẾ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Mai Phương
Điện thoại:0586.174.306
Email: bsmaiphuong1985@gmail.com
Phó trưởng trạm
Bác sỹ đa khoa
Trần Mai Phương
KẾ HOẠCH-GIAO THÔNG-THỦY LỢI-NÔNG LÂM
Điện thoại:(0276)3822415
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Hiếu
Phụ trách Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi - Nông - Lâm
Trung cấp
Nguyễn Minh Hiếu
thủ tục hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
TRA CỨU VĂN BẢN
cong khai ngân sách
gop y du thao
CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ
cong bao tay ninh
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay996
  • Tháng hiện tại91,901
  • Tổng lượt truy cập1,161,598
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây