GIỚI THIỆU CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 1-THÀNH PHỐ TÂY NINH

I. CHỨC NĂNG:

Cổng Thông tin điện tử Phường 1 - Thành phố Tây Ninh là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể và Nhân dân phường 1 trên mạng Internet; là đơn vị truyền tin đa phương tiện, đưa tin các hoạt động trên địa bàn phường, dẫn trích truyền thông - văn bản điện tử từ Trung ương, Chính phủ, Tỉnh Tây Ninh,Thành phố Tây Ninh mang tính định hướng, truyên truyền, đưa Nghị quyết vào cuộc sống số.

Cổng thông tin điện tử hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của UBND phường 1.

II. NHIỆM VỤ:

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục:

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền các kinh nghiệm, thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

- Truyền tin kịp thời theo quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước đối với những sự kiện, vấn đề quan trọng, sinh hoạt văn hóa tinh thần của Nhân dân.

2. Diễn đàn của Nhân dân:

- Phản ánh trung thực, giao tiếp, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với Đảng bộ, Chính quyền qua chuyên mục Công dân hỏi tại cổng 1022-Tây Ninh.

3. Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước:

- Phối kết hợp giữa UBND - Mặt trận - Đoàn thể dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, tích cực, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

- Tuyên truyền mạnh mẽ, phản bác thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ

- Tuyên truyền phòng, chống nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực về tệ nạn xã hội. 

5. Khai thác thông tin:

Khai thác và liên kết địa chỉ web nguồn thông tin từ các trang thông tin điện tử của Đảng, Chính phủ, truyền tin bài về các hoạt động của Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể, Tổ chức Chính trị xã hội của Phường 1 và các trang web chính thống khác để phát huy những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống trên môi trường số.

6. Theo Gương Bác:

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm giáo dục, xây dựng nhân cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên và xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Đồng thời tiếp tục quảng bá giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cộng đồng quốc tế.

 Tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Chuyển đổi số:

- Thực hiện nghiêm chiến lược theo Đề án 06 của Thủ tướng chính phủ - Chuyển đổi số Quốc gia, đẩy mạnh chỉ số DTI tăng dần theo thời gian

- Toàn bộ hệ thống Chính trị lấy nhân dân là trung tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi chuyển đổi số, đẩy mạnh Chính quyền số trong cải cách hành chính cấp xã (được ghim trên thanh Menu Site), lồng ghép vào các hoạt động trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu kinh tế sốxã hội số.

- Mỗi công dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước sử dụng có hiệu quả cổng Dịch vụ công Quốc gia "Chính xác - Công khai - Minh Bạch - Tiện lợi" và tương tác hoàn thiện ứng dụng VNeID.

thủ tục hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
TRA CỨU VĂN BẢN
cong khai ngân sách
gop y du thao
CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ
cong bao tay ninh
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,052
  • Tháng hiện tại91,957
  • Tổng lượt truy cập1,161,654
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây