STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:151/BC-UBND
Ngày ban hành:03/06/2024
Báo cáo kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
File đính kèm:
2
Số kí hiệu:01/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành:03/06/2024
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Phường 1, thành phố Tây Ninh
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Phường 1, thành phố Tây Ninh
3
Số kí hiệu:120/KH-UBND
Ngày ban hành:03/06/2024
Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện mô hình “Một của điện tử” tại UBND Phường 1
Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện mô hình “Một của điện tử” tại UBND Phường 1
4
Số kí hiệu:28/KH-UBND
Ngày ban hành:04/03/2024
Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023
Kế hoach khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023 của UBND Phường 1
File đính kèm:
5
Số kí hiệu:55/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/02/2024
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn Phường 1, thành phố Tây Ninh
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn Phường 1, thành phố Tây Ninh
File đính kèm:
6
Số kí hiệu:52/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/02/2024
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND Phường 1, thành phố Tây Ninh
Quyết định ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của UBND Phường 1, thành phố Tây Ninh
7
Số kí hiệu:10/NQ-HĐND
Ngày ban hành:19/02/2024
Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
File đính kèm:
8
Số kí hiệu:17/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/02/2024
Quyết định ban hành chương trình công tác của UBND Phường 1 năm 2024
Chương trình công tác của UBND Phường 1 năm 2024
File đính kèm:
9
Số kí hiệu:05/KH-UBND
Ngày ban hành:19/02/2024
Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024
Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024
File đính kèm:
10
Số kí hiệu:05/KH-UBND
Ngày ban hành:19/01/2024
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:266/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/12/2022
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn Phường 1
File đính kèm:
12
Số kí hiệu:12/NQ-HĐND
Ngày ban hành:23/12/2022
NGHỊ QUYẾT
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
File đính kèm:
13
Số kí hiệu:98/TB-UBND
Ngày ban hành:17/10/2022
THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:08/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành:28/03/2022
Quyết định
Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
File đính kèm:
15
Số kí hiệu:467/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/03/2022
Quyết định
Quyết định V/v củng cố thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thu ngân sách Nhà nước thành phố Tây Ninh.
File đính kèm:
16
Số kí hiệu:728/BC-UBND
Ngày ban hành:10/03/2022
Báo cáo
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng –an ninh , xây dựng chính quyền 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
17
Số kí hiệu:21/BC-UBND
Ngày ban hành:31/12/2021
Báo cáo
Báo cáo thống kê dân số và cử tri tính đến ngày 23/5/2021 của các đơn vị hành chính phường, xã thuộc thành phố Tây Ninh.
File đính kèm:
18
Số kí hiệu:81/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2021
Quyết định
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động phong trào của Hội Cựu thanh niên xung phong năm 2021
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:79/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2021
Quyết định
Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa Ĩ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
File đính kèm:
20
Số kí hiệu:82/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2021
Quyết định
khen thưởng cho Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua tại cấp cơ sở năm 2021
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:847/BC-UBND
Ngày ban hành:05/11/2021
Báo cáo
Báo cáo về Kết quả 04 năm thực hiện Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND Tỉnh về “phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”
File đính kèm:
22
Số kí hiệu:823/BC-UBND
Ngày ban hành:25/10/2021
Báo cáo
Báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19
File đính kèm:
23
Số kí hiệu:68/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/10/2021
Quyết định
khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác truy xét vụ việc viết khẩu hiệu phản đối chính quyền
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:728/BC-UBND
Ngày ban hành:20/09/2021
Báo cáo
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng –an ninh , xây dựng chính quyền 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:62/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/09/2021
Quyết định
Quyết định về khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyền đề giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyên và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TPTN
File đính kèm:
26
Số kí hiệu:642/BC-UBND
Ngày ban hành:13/08/2021
Báo cáo
Báo cáo về việc Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn Thành phố
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:598/BC-UBND
Ngày ban hành:28/07/2021
Báo cáo
Báo cáo v/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
28
Số kí hiệu:590/BC-UBND
Ngày ban hành:24/07/2021
Báo cáo
Báo cáo số lượng hợp đồng lao động đặc thù trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
File đính kèm:
29
Số kí hiệu:488/BC-UBND
Ngày ban hành:23/06/2021
Báo cáo
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng –an ninh , xây dựng chính quyền 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
File đính kèm:
30
Số kí hiệu:467/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/05/2021
Quyết định
Quyết định V/v củng cố thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thu ngân sách Nhà nước thành phố Tây Ninh.
File đính kèm:
31
Số kí hiệu:143/BC-UBND
Ngày ban hành:04/03/2021
Báo cáo
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB quý I năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
File đính kèm:
32
Số kí hiệu:50/BC-UBND
Ngày ban hành:20/01/2021
Báo cáo
Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn xây dựng năm 2020
File đính kèm:
33
Số kí hiệu:35/BC-UBND
Ngày ban hành:18/01/2021
Báo cáo
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi.
File đính kèm:
34
Số kí hiệu:22/BC-UBND
Ngày ban hành:13/01/2021
Báo cáo
Báo cáo ATTP tháng 01/2021, phương hướng tháng 02/2021
File đính kèm:
Tìm kiếm văn bản
thủ tục hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
TRA CỨU VĂN BẢN
cong khai ngân sách
gop y du thao
CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ
cong bao tay ninh
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay1,099
  • Tháng hiện tại92,004
  • Tổng lượt truy cập1,161,701
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây