THÔNG BÁO - NIÊM YẾT

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

 •   01/07/2024 01:55:48 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

(P1)-UBND phường thông báo lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND như sau:

 

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2024

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2024

 •   27/06/2024 10:37:01 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2024 của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 1 như sau:

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

 •   24/06/2024 10:47:12 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

(P1)-UBND phường thông báo lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND như sau:

 

UBND Phường 1, thành phố Tây Ninh thông báo tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

UBND Phường 1, thành phố Tây Ninh thông báo tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

 •   17/06/2024 04:33:26 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Luật số 30/2023/QH15 của Quốc hội quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND phường 1, thành phố Tây Ninh thông báo tuyển lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như sau:

Thông báo niêm yết công khai danh sách các đối tượng được xác định mức độ khuyết tật

Thông báo niêm yết công khai danh sách các đối tượng được xác định mức độ khuyết tật

 •   14/06/2024 07:19:04 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 01/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 01/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

 •   10/06/2024 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG 1

( Từ ngày 10/6/2024 – 14/6/2024 )

Thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP. Tây Ninh

Thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP. Tây Ninh

 •   07/06/2024 05:10:50 PM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP. Tây Ninh.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

 •   03/06/2024 10:18:05 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG 1

( Từ ngày 03/6/2024 – 7/6/2024 )

 

Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Ủy ban nhân dân Phường 1

Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Ủy ban nhân dân Phường 1

 •   29/05/2024 10:29:48 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0

Để kịp thời tiếp thu và xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, văn hóa, giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, UBND phường 1 thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2024

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2024

 •   29/05/2024 10:00:19 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2024 của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 1 như sau:

Thông báo niêm yết công khai danh sách các đối tượng được xác định mức độ khuyết tật

Thông báo niêm yết công khai danh sách các đối tượng được xác định mức độ khuyết tật

 •   27/05/2024 05:38:12 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 01/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

 •   27/05/2024 09:09:38 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG 1

( Từ ngày 27/5/2024 – 31/5/2024 )

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh năm 2024

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh năm 2024

 •   20/05/2024 08:52:31 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030

 •   20/05/2024 08:41:53 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030.

Thông tin bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024 theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND

Thông tin bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024 theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND

 •   20/05/2024 08:31:07 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

 •   17/05/2024 03:42:51 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG 1

( Từ ngày 20/5/2024 – 24/5/2024 )

 

UBND Phường 1 ban hành kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND Phường với thanh niên năm 2024

UBND Phường 1 ban hành kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND Phường với thanh niên năm 2024

 •   15/05/2024 11:02:32 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Ngày 10/5/2024 UBND Phường 1, thành phố Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND Phường với thanh niên trên địa bàn bàn Phường 1 năm 2024.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND Phường 1

 •   13/05/2024 08:57:51 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG 1

( Từ ngày 13/5/2024 – 17/5/2024 )

Niêm yết danh sách chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn Phường 1, thành phố Tây Ninh

Niêm yết danh sách chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn Phường 1, thành phố Tây Ninh

 •   10/05/2024 03:20:53 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

(P1)-Thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2024 của UBND Phường 1 về việc thực hiện Công tác người cao tuổi năm 2024.


Các tin khác

thủ tục hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
TRA CỨU VĂN BẢN
cong khai ngân sách
gop y du thao
CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ
cong bao tay ninh
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay1,113
 • Tháng hiện tại92,018
 • Tổng lượt truy cập1,161,715
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây