UBND phường 1 thông báo lịch thu gom rác các tuyến đường trên địa bàn

Thứ tư - 12/06/2024 13:45 184 0

UBND phường 1, thành phố Tây Ninh thông báo đến nhân dân thời gian thu gom rác  các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn phường

STT

TUYẾN ĐƯỜNG

NGÀY LẤY RÁC

THỜI GIAN

1

Đường CMT8 đến ranh Châu Thành

 Lấy mỗi ngày

20g-21g

2

Đường 30/4

 Lấy mỗi ngày

23g-24g

3

Đường Trương Quyền

 Lấy mỗi ngày

16g - 17g

4

Đường Trần Văn Trà

 Lấy mỗi ngày

16g - 16g30

5

Đường Phan Chu Trinh

 Chủ nhật đến thứ 6, thứ 7 nghỉ

15g-15g30

6

Đường Tua Hai

 Chủ nhật đến thứ 6, thứ 7 nghỉ

19g-20g

7

Đường Nguyễn Văn Tốt (KP3)

 Chủ nhật đến thứ 6, thứ 7 nghỉ

13g30-14g

 

Đường Nguyễn Văn Tốt (xóm Chăm KP2)

 Chủ nhật đến thứ 6, thứ 7 nghỉ

14g-15g

8

Đường Trưng Nữ Vương

 Lấy mỗi ngày

 

 

Từ Cầu Thái Hòa (bên trái) đến Ngã tư Quốc Tế

 Lấy mỗi ngày

21g-22g

 

Từ Ngã tư Quốc Tế đến ranh Châu Thành

 Lấy mỗi ngày

14g-14g30

9

Đường Huỳnh Công Nghệ

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

17g-18g

10

Đường Huỳnh Công Thắng

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g-15g30

11

Đường Trần Hưng Đạo

 Lấy mỗi ngày

19g-20g

12

Đường Quốc lộ 22B (Phường 1 )

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

13g-14g

13

Đường ĐT 786

 Lấy mỗi ngày

13g-14g

 

Hẻm Đường Trưng Nữ Vương

 

 

14

Hẻm số 5

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

17g-17g30

15

Hẻm số 7

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

17g30-18g

16

Hẻm số 7a

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

17g30-18g

17

Hẻm số 8

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

16g30-17g

18

Hẻm số 9

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

14g-14g30

19

Hẻm số 10

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

14g-14g30

20

Hẻm số 11

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

14g-14g30

21

Nhánh hẻm 11

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

14g30-15g

22

Hẻm số 12

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

14g30-15g

23

Hẻm số 12A

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

14g30-15g

24

Hẻm số 13

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

14g30-15g

 

Hẻm Đường ĐT 786

 

 

25

Hẻm số 11

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

14g-15g

26

Hẻm số 13

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g-15g

27

Hẻm số 15

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g-15g

 

Hẻm đường Trần Văn Trà

 

 

28

Hẽm 2

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g-14g30

29

Hẽm 2A

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g-14g30

30

Hẻm 04 Trần Văn Trà

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g-14g30

31

Hẻm 06 Trần Văn Trà

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g30-16g

32

Hẻm 8 Trần Văn Trà

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g30-16g

33

Hẻm 10 Trần Văn Trà

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g30-16g

 

Đường Quốc lộ 22B (Phường 1 )

 

 

34

Hẻm số 4

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 10g-10g30

35

Hẻm số 6

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 10g-10g30

36

Hẻm số 8 (Nhà nghỉ Diễm Hương)

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 10g30-11g

37

Hẻm nhánh 01 hẻm 8

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 10g30-11g

38

Hẻm nhánh 02 hẻm 8

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 10g30-11g

 

Hẽm đường 30/4

 

 

39

Hẻm số song song 30/4-Tỉnh đội, (Tư Nô) 19

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 15g-15g30

40

Hẻm số 21

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 22g30-23g

41

Hẻm số 21A

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 22g30-23g

42

Hẻm số 23

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 15g-15g30

43

Số 25 Phường 1

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 23g-23g30

44

Số 27

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 23g-23g30

45

Hẻm nhánh 01 hẻm 27

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 16g-16g30

46

Hẻm nhánh 02 hẻm 27

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 16g-16g30

47

Số 29

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 16g-16g30

48

Số 31

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 16g30-17g

49

Số 33

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 23g-23g30

50

Hẻm số 35 Phường 1

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 16g30-17g

51

Hẻm số 37 Phường 1

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 16g30-17g

 

Hẽm đường CMT8

 

 

52

Số 1

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 10g30-11g

53

Nhánh Hẻm 1 đường CMT8 (bên trái)

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 10g-10g30

54

Nhánh Hẻm 1 đường CMT8 (bên phải)

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 10g-10g30

55

Hẻm Trung Nam

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 10g-10g30

56

Hẻm số 2

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 15g-15g30

57

Hẻm số 3

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 15g-15g30

58

Số 4

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 15g-15g30

59

Số 5

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 15g30-16g

60

Số 7

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 15g30-16g

61

Hẻm nhánh 01 hẻm 7

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 15g30-16g

62

Số 9

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 16g-16g30

63

Số 11

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 16g-16g30

64

Số 13

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 16g-16g30

65

Số 15

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 16g-16g30

66

Số 17

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 15g-15g30

67

Số 17A

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 15g-15g30

 

Hẻm đường Trương Quyền

 

 

68

Hẻm số 2

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 14g-14g30

69

Hẻm số 4

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 14g-14g30

70

Hẻm số 6

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 14g-14g30

71

Hẻm số 8

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 14g30-15g

72

Hẻm số 10

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 14g30-15g

73

Hẻm số 12

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 14g30-15g

 

Hẻm đường Phan Chu Trinh

 

 

74

Hẻm số 3

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 17g-17g30

75

Hẻm 3A 

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 17g-17g30

76

Hẻm 3B 

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 17g-17g30

77

Hẻm số 5 

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 17g30-18g

78

Hẻm số 7 

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 17g-17g30

79

Hẻm 7A

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 17g-17g30

 

Hẻm đường Tua Hai

 

 

80

Hẻm số 4

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

15g-15g30

81

Hẻm số 6

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

15g-15g30

82

Số 9

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g-15g30

83

Hẻm số 11

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

19g-19g30

84

Số 13

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

19g30-20g

85

Số 15

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 15g30-16g

86

Số 16

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 15g30-16g

87

Số 17

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 15g30-16g

88

Số 18

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 15g30-16g

89

Hẻm số 19

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g30-17g

90

Hẻm số 19a

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g30-17g

91

Số 20

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

17g-17g30

92

Số 21

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

16g-16g30

93

Số 22

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

16g30-17g

 

Hẻm đường Nguyễn Văn Tốt (KP3)

 

 

94

Hẻm số 1 KP3

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 13g-13g30

95

Hẻm số 2 KP3

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 13g-13g30

96

Hẻm số 3 KP3

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

 13g-13g30

97

Hẻm số 4 KP3

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 13g-13g30

98

Hẻm số 6 KP3

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 13g30-14g

99

Hẻm số 8 KP3

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 14g-14g30

100

Hẻm số 10 KP3

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 14g-14g30

 

Hẻm đường Nguyễn Văn Tốt (xóm Chăm)

 

 

101

Hẻm số 1 KP2

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

13g-13g30

102

Hẻm số 3 KP2

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

13g-13g30

103

Hẻm số 4 KP2

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

13g-13g30

104

Hẻm số 5 KP2

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

13g30-14g

105

Hẻm số 6 KP2

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

13g30-14g

106

Hẻm số 7 KP2

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

13g30-14g

107

Hẻm số 8 KP2

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

13g30-14g

108

Hẻm số 12  KP2

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

13g-13g30

109

Hẻm nhánh hẻm 12  KP2

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

13g-13g30

110

Hẻm số 14

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

13g30-14g

111

Hẻm số 16

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

13g30-14g

112

Nhánh hẻm 16

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

13g30-14g

 

Hẽm đường Trần Hưng Đạo ( Phường 1 )

 

 

113

Số 3

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g-15g30

114

Số 4

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

15g-15g30

115

Số 5

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g-15g30

116

Số 7

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g30-16g

117

Số 9

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g30-16g

118

Số 10

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g30-16g

119

Số 12

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g-16g30

120

Số 13

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 22g30-23g

121

Số 14

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g-16g30

122

Số 15

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 22g30-23g

123

Số 17

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 23g-23g30

124

Hẻm số 18

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g30-17g

125

Số 19

 Thöù 2, Thöù 4 ,Thöù 6

16g30-17g

126

Số 21

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

15g30-16g

127

Số 23

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

15g30-16g

128

Hẻm nhánh Hẻm số 23

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

15g30-16g

129

Số 24

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

17g-17g30

130

Số 25

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

17g-17g30

131

Số 27

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

17g30-18g

132

Số 29

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

17g30-18g

133

Số 31

 Chủ nhật, Thứ 3, Thứ 5

 23g-23g30

 

Hẻm đường Huỳnh Công Nghệ

 

 

134

Hẻm số 1

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g-15g30

135

Hẻm số 02

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g-15g30

136

Hẻm số 2A

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g-15g30

137

Hẻm số 3

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g30-16g

138

Hẻm số 4

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

15g30-16g

139

Hẻm số 5

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g-16g30

140

Hẻm số 06

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g-16g30

141

Hẻm số  07

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g30-17g

142

Hẻm số 8

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g30-17g

143

Hẻm số 10

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

16g30-17g

 

Hẻm đường Huỳnh Công Thắng

 

 

144

Hẻm số 1

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g-14g30

145

Hẻm số 02

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g-14g30

146

Hẻm số 2A

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g-14g30

147

Hẻm số 3

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g-14g30

148

Hẻm số 4

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g30-15g

149

Hẻm số 5

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g30-15g

150

Hẻm số 6

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g30-15g

151

Hẻm số 7

 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

14g30-15g

Lưu ý:

Các thông tin phản ánh có liên quan đến thời gian thu gom rác thải sinh hoạt, đề nghị nhân dân vui lòng thông báo cho:

   - Trưởng khu phố.

 - Công chức địa chính-xây dựng-đô thị-môi trường phường 1: ông Trần Minh Vương (số điện thoại: 0914.414.717 hoặc ông Hồ Minh Nhựt (số điện thoại: 0969.079.519)

Tác giả bài viết: Ngọc Khánh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thủ tục hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
TRA CỨU VĂN BẢN
cong khai ngân sách
gop y du thao
CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ
cong bao tay ninh
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay1,390
  • Tháng hiện tại92,295
  • Tổng lượt truy cập1,161,992
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây