CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 6/2024

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 6/2024

 •   01/07/2024 11:09:25 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 6/2024

Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) và quá trình triển khai thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường 1 trong tháng 6/2024

Tây Ninh: Quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh: Quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   04/06/2024 03:28:33 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐND ngày 28/5/2024 quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024

 •   04/06/2024 02:10:19 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 5/2024

Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) và quá trình triển khai thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường 1 trong tháng 5/2024

100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

 •   14/05/2024 11:25:58 AM
 •   Đã xem: 670
 •   Phản hồi: 0

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Danh mục các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thực hiện

Danh mục các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thực hiện

 •   14/05/2024 10:51:07 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Danh mục các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thực hiện

Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, phát triển lên tầm cao mới

Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, phát triển lên tầm cao mới

 •   09/05/2024 11:17:44 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Sáng 8/5, dự Ngày Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 3 mục tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới để ngành ngân hàng phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển lên tầm cao mới, trong đó có việc sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

 •   08/05/2024 11:01:04 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024.

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

 •   06/05/2024 10:25:38 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 4/2024

Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) và quá trình triển khai thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường 1 trong tháng 4/2024

Thủ tướng chỉ rõ '3 tăng cường', '5 đẩy mạnh' trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

Thủ tướng chỉ rõ '3 tăng cường', '5 đẩy mạnh' trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

 •   25/04/2024 03:02:05 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

“Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh và chỉ đạo “3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số.

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024

 •   03/04/2024 09:18:42 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 03/2024. Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) và quá trình triển khai thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường 1 trong tháng 03/2024

Công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tỉnh Tây Ninh

Công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tỉnh Tây Ninh

 •   15/03/2024 08:52:30 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024

 •   04/03/2024 05:24:08 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 02/2024. Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) và quá trình triển khai thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường 1 trong tháng 02/2024

 

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính 2024

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính 2024

 •   26/02/2024 03:59:43 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

Ngày 22/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-BNV ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024. 

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024

 •   05/02/2024 08:35:26 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 01/2024. Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) và quá trình triển khai thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường 1 trong tháng 01/2024

Tập trung cắt giảm giấy phép kinh doanh, đơn giản thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp

Tập trung cắt giảm giấy phép kinh doanh, đơn giản thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp

 •   02/02/2024 08:03:51 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/1/2024 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2024.

Thông tin, tuyên truyền về cái cách hành chính năm 2024

Thông tin, tuyên truyền về cái cách hành chính năm 2024

 •   29/01/2024 09:05:44 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0

Ngày 22/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-BNV ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024.

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12/2023

Phường 1 công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12/2023

 •   03/01/2024 10:31:31 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Phường 1, thành phố Tây Ninh công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 12/2023

Tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

 •   03/01/2024 08:58:27 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1001/QĐ-BNV ban hành Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.


Các tin khác

thủ tục hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
TRA CỨU VĂN BẢN
cong khai ngân sách
gop y du thao
CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ
cong bao tay ninh
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay1,039
 • Tháng hiện tại91,944
 • Tổng lượt truy cập1,161,641
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây